Organizator:

16 kwietnia 2021, godz. 9.00 - 13.00

Bioróżnorodność

w przestrzeni miasta

webinarium

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Partnerzy merytoryczni:

Partnerzy:

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Rejestracja na to wydarzenie została zakończona.

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt

Dorota Szypulska


T. +48 784 001 819

d.szypulska@abrys.pl

Agnieszka Orlikowska


T. +48 539 549 447

a.orlikowska@abrys.pl

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

 • Możliwości zagospodarowania odpadów zielonych i odpadów z terenów zieleni
 • Technologie i instalacje do kompostowania odpadów - jak to wygląda w praktyce?
 • System odbioru odpadów zielonych w systemie odbioru odpadów komunalnych
 • Kiedy i jak można stosować nawozy organiczne wytwarzane z odpadów zielonych?
 • Rozwiązania wspierające pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni
 • Rozwiązania wspierające zagospodarowanie odpadów z terenów zieleni

..to tylko wybrane zagadnienia, które zostaną omówione podczas webinarium, które odbędzie się już 30 marca 2021.

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Do udziału w webinarium zapraszamy:

Pracowników Zarządów Zieleni i ogrodników miejskich; Pracowników samorządowych; Decydentów w jednostkach oświatowych, Architektów krajobrazu; Projektantów; Inwestorów i wykonawców terenów zieleni oraz inwestycji miejskich; Pracowników Zarządów Dróg i Zieleni

Webinarium, można obejrzeć, niezależnie od sytuacji bez bezpośredniego kontaktu z prowadzącym lub innymi uczestnikami szkolenia, ale z możliwością komunikacji na czacie. Wiedza dostępna jest dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych.

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Ilość miejsc ograniczona.

Zastrzegamy możliwość zakończenia rejestracji po wyczerpaniu puli dostępnych miejsc.

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

W programie webinarium m.in.:

Społeczne projektowanie przestrzeni niesie ze sobą aspekt większej wrażliwości. Jednym z elementów tej wrażliwości jest pojęcie projektowania odpowiedzialnego, czyli refleksja nad każdą "kreską" na projekcie. Bo to ona może powodować dewastację istniejącego krajobrazu, betonozę czy wycięcie drzewa, czasami nawet nie tego w obrębie projektowanego terenu, ale na przykład w lasach deszczowych.


W architekturze krajobrazu elementem uzupełniającym projektowanie odpowiedzialne jest przyczynianie się swoimi dziełami i działaniami projektowymi do zwiększania bioróżnorodności i dostosowywania do zmian klimatu w przestrzeni miasta.


"Bez zniszczenia", "Tu kosimy rzadziej", "Duże drzewa dla miast", czy projekt "Miejskiej pasieki rozproszonej" to flagowe projekty realizowane przez Fundację Krajobrazy. Między innymi o tych projektach usłyszymy podczas webinarium.


Mieszanka kwiatów cebulowych z polnymi – doskonała kombinacja dla bioróżnorodności

Nierzadko spotyka się pogląd, że wartość starego drzewa maleje z wiekiem. Tak może być, jeśli kryterium oceny jest wartość drewna tartacznego - jeśli chodzi o wartość przyrodniczą, jest wręcz przeciwnie.


Podczas spotkania omówimy rozwój drzewa na przestrzeni jego życia oraz zdefiniujemy drzewa sędziwe i drzewa weteranów. Wyjaśnimy po co drzewu próchno, jak powstaje niezwykle bogaty ekosystem starego drzewa i w jaki sposób umożliwia on drzewom długie trwanie. Wspomnimy o ich najciekawszych mieszkańcach.

Wskażemy jakie są potrzeby sędziwych drzew i jak się nimi opiekować.


Owady zapylające są niezastąpionymi opiekunami każdego ogrodu i upraw rolniczych. To właśnie one zapewniają odpowiednie zapylenie warzyw, drzew, owoców i roślin ozdobnych. Bez zapylaczy nie byłoby znacznej części żywności na świecie, ale także ucierpiałaby bioróżnorodność, niezwykle istotna dla prawidłowego funkcjonowania biosfery.

Obecnie obserwujemy gwałtowny spadek liczebności populacji owadów zapylających - nie tylko pszczoły miodnej, ale także ponad 470 gatunków pszczół żyjących w Polsce. Świadomość zagrożeń wpływających na ten proces, w połączeniu z wiedzą i dobrą wolą ludzi, mogą zmienić aktualny stan rzeczy. Podczas webinarium zastanowimy się jak można wpłynąć na poprawę warunków siedliskowych tych potrzebnych i użytecznych bezkręgowców w naszym najbliższym otoczeniu.


*O projekcie "Bioróżnorodność Miasta Białegostoku":

Projekt „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku” to próba poznania, analizy i opisania kondycji przyrody tego miasta. To także wskazanie najcenniejszych obiektów przyrodniczych, które wymagają szczególnej troski i konkretnych działań, aby uchronić je przed degradacją. Do projektu udało się zaprosić wybitnych przedstawicieli ze świata nauki, którzy pracują i realizują swoje zawodowe pasje na białostockich uczelniach.

Projekt przewidziany do realizacji w okresie trzech lat docelowo będzie zawierał szczegółowe opracowania z różnych dziedzin przyrodniczych. W roku 2019 zostały zrealizowane 3 części tego projektu. W pierwszej wprowadzającej, autorzy w sposób zrozumiały przybliżają czytelnikom pojęcie bioróżnorodności. Podają różne jej definicje, opowiadają, jakie są jej rodzaje, czego dotyczą, jak się je bada i mierzy. Podejmują próbę wyjaśnienia, dlaczego duża różnorodność biologiczna jest tak ważna i cenna dla jakości życia ludzi w miastach, ich zdrowia, a także kosztów funkcjonowania aglomeracji. Kolejne opracowanie, dotyczy szaty roślinnej występującej w obrębie Białegostoku. Autor w sposób szczegółowy opisuje bogactwo i różnorodność gatunkową roślin oraz siedliska w których występują. Trzecia część projektu obejmuję tematykę motyli dziennych Białegostoku.

W roku 2021 zostaną zrealizowane kolejne opracowania i będą one dotyczyły cennych przyrodniczo terenów mokradłowych, źródeł i wypływów, awifauny Białegostoku oraz mało znanej grupie organizmów jakimi są porosty. Do współpracy udało się zaprosić pracowników naukowych białostockich uczelni i zarazem wybitnych reprezentantów wymienionych dziedzin.


Czym jest bioróżnorodność?

 • Rodzaje/poziomy bioróżnorodności
 • Wartość ekonomiczna różnorodności biologicznej

Ochrona bioróżnorodności, a prawo unijne

Bioróżnorodność Miasta Białegostoku

 • Miejsca, gatunki, siedliska charakterystyczne dla bioróżnorodności Białegostoku
 • Projekt „Bioróżnorodność miasta Białegostoku” seria publikacji

Działania miasta Białegostoku związane z ochroną bioróżnorodności

 • Zbiorniki retencyjne
 • Miejski Sad Edukacyjny
 • Domki dla wiewiórek, budki lęgowe dla ptaków, platformy pływające, kosze lęgowe dla kaczek, wieża dla nietoperzy, domki dla owadów
 • Białostockie Łąki Kwietne
 • Łąki naturalne
 • Miejska Pasieka
 • Barcie i kłody bartne
 • Wprowadzanie nowych gatunków drzew
 • Drugie Życie Drzew
 • Jesienne Niewygrabianie Liści

---------------------------

Łąki kwietne - nowe badania i trendy

Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium po każdej prelekcji.


Z uwagi na fakt, iż program jest aktualizowany - poszczególne elementy programu wydarzenia mogą ulec zmianie

Webinarium - krok po kroku

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail (warunek konieczny)

2. Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (godzinę przed wydarzeniem)

3. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

4. Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

5. W czasie trwania poszczególnych prelekcji istnieje możliwość zadania pytania na czacie - odpowiedzi będą udzielane w trakcie lub po prelekcji. Jeśli z uwagi na ograniczony czas lub dużą ilość pytań prelegent nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi mogą być one przesłane mailem.

Koszt udziału w webinarium

49 zł netto/osobę + VAT

60,27 zł brutto

* dla pracowników jednostek samorządowych, zarządów zieleni, zarządów dróg, pracowników parków, szkół i uczelni

(podaj służbowy adres e-mail i zaznacz odpowiednie pole w formularzu zapisu)

69 zł netto/osobę + VAT

84,87 zł brutto

Cena "first minute"
Zgłoszenia wysłane do 09.11.2020 włącznie:

Zgłoszenia wysłane od 10.11.2020:

bezpłatnie*

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM

Udział w webinarium jest bezpłatny dla: pracowników jednostek samorządowych, zarządów zieleni, zarządów dróg, pracowników szkół i uczelni - prosimy o podanie służbowego adresu e-mail podczas rejestracji.


Dla pozostałych uczestników opłata wynosi 69 zł netto/osobę.


Wysyłając zgłoszenie akceptują Państwo niniejsze warunki i w przypadku jeśli osoba wysyłająca zgłoszenie nie jest pracownikiem którejś z wymienionych wyżej instytucji uprawnionej do bezpłatnego udziału zobowiązują się do uiszczenia opłaty.


Osoby prywatne chcące wziąć udział w tym webinarium mogą to zrobić za uiszczeniem opłaty jak wyżej. W takiej sytuacji prosimy o wpisanie w polu "Stanowisko": "osoba prywatna" oraz o wpisanie w polu przeznaczonym na NIP: 0000000000.


W przypadku osób prywatnych rejestrujących się na webinarium, aby otrzymać link do udziału w webinarium (w dniu webinarium) konieczne jest opłacenie proformy, którą otrzymają Państwo po dokonaniu rejestracji.


Rezygnacje z udziału w webinarium przyjmujemy mailowo (na adres m.lukaszewicz@abys.pl)

do dnia 15 kwietnia do godziny 12:00.

W przypadku nieotrzymania rezygnacji przyjmujemy że biorą Państwo udział w webinarium.

"

Regulamin uczestnictwa w webinarium

Do pobrania:

Polityka prywatności

Prelegenci zaproszeni do współpracy

Architekt krajobrazu, pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, fundator Fundacji Krajobrazy, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni i biegły sądowy.

Pełnił funkcję prezesa ogólnopolskiego Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, z ramienia której w 2008 roku podpisał przystąpienie Polski do Ogólnoświatowej Federacji Architektury Krajobrazu (IFLA). Pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu IN Garden. Wraz z zespołem zdobył szereg nagród w konkursach dotyczących przestrzeni publicznych i komercyjnych.

Twórca ''Ogrodu Snu'' zrealizowanego w ramach wystawy Zieleń to Życie wspierającego działania Fundacji Ewy Błaszczyk ''AKOGO?'' Uczestnik Festiwalu Ogrodów w Bolestraszycach, gdzie tworzy autorskie realizacje ogrodów pod cyklicznym tytułem ''Protest Garden'' zwracające uwagę społeczną na współczesne problemy związane z przestrzenią i krajobrazem kraju. W swoich działaniach komercyjnych kieruje się autorską ideą ''Ogród to też dom'' wskazującą na funkcjonalny charakter przestrzeni przy domach jednorodzinnych.

Wojciech Januszczyk


architekt krajobrazu

Fundacja Krajobrazy, Instytut Architektury Krajobrazu KUL

Katarzyna Widera

Account Manager

Flower Your Place Polska Sp. z o.o.

Specjalistka w sprzedaży koncepcji kwiatowych w holenderskiej firmie Flower Your Place. Doradca Urzędów Miast, instytucji państwowych i firm prywatnych w zakresie zastosowania mieszanek cebul kwiatowych, kwiatów polnych i projektów bylinowych.


Bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu w sprzedaży przekazuje klientom w swoim rodzinnym kraju usługi i wiedzę holenderskiej firmy działającej w całej Europie. Oferuje grupy produktów, które są atrakcyjne nie tylko wizualnie, ale posiadają również inne istotne zalety. Informuje o wpływie zastosowania koncepcji kwiatowych na bioróżnorodność, oferuje wgląd w nowatorskie metody projektowania i wykonania koncepcji bylinowych oraz przekazuje wyjątkowy sposób zastosowania mat kwiatów polnych.

Dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec


arborysta, dendrolog, przyrodnik, Fundacja EkoRozwoju

Pasjonat i znawca drzew, współzałożyciel i dyrektor Instytutu Drzewa.


Współpracownik Fundacji EkoRozwoju, inicjator i lider programów ochrony drzew „Drogi dla Natury” i „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy”.


Absolwent wydziałów leśnych SGGW w Warszawie i Virginia Tech w Blacksburgu (Wirginia, USA).

Dr inż. Paweł Migdał


Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Projekt "Dla pszczół"

Przygodę z pszczołami rozpoczął w 2003 rok od kilku rodzin pszczelich, obecnie nadzoruje funkcjonowanie pasieki towarowej i pasiek miejskich.

Posiada tytuł zawodowy i techniczny pszczelarza. W 2015 rok ukończył studia magisterskie na kierunku biologia, następnie podjął studia doktoranckie w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina zootechnika i rybactwo, które ukończył w 2019 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę jako adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, gdzie obecnie pracuje. W latach 2017 – 2019 pracował w PORT – Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii we Wrocławiu jako operator mikroskopu elektronowego.

Publikuje prace naukowe z zakresu biochemii pszczół, wpływu czynników zewnętrznych na zdrowie pszczół oraz ich behawior. Prowadzi liczne wykłady, zajęcia i warsztaty dla edukatorów, pszczelarzy zawodowych i amatorów.

Poświęca się popularyzacji wiedzy na temat pszczelarstwa współpracując z organizacjami pozarządowymi.

Andrzej Piotr Karolski


Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku

Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku zatrudniony na tym stanowisku od 2009 roku. Odpowiada m. in. za zieleń miejską zorganizowaną i naturalną, lasy i rezerwaty przyrody, utrzymanie porządku i czystości w mieście, zagospodarowanie wód opadowych, wodociągi i kanalizację, gospodarkę odpadami, ogród zoologiczny, schronisko dla zwierząt i cmentarze komunalne. Wcześniej pracował w przemyśle farmaceutycznym jako dyrektor do spraw zakupu i sprzedaży surowców do produkcji wyrobów farmaceutycznych w branży zielarskiej.Jako urzędnik interesuje się szczególnie tematyką bioróżnorodności i ochrony obiektów przyrodniczo cennych na terenach zurbanizowanych oraz zagospodarowaniem wód opadowych połączonym z edukacją i rekreacją. Jest autorem różnych innowacyjnych projektów, m. in. budowy zbiorników retencyjnych o charakterze rekreacyjnym i edukacyjnym, utworzenie pierwszego w Polsce sadu edukacyjnego, wprowadzenia do przestrzeni miejskiej po raz pierwszy w Polsce pól słonecznikowych jako nowego rodzaju łąk kwietnych, wprowadzenia biologicznych metod zwalczania szkodnika kasztanowców szrotówka kasztanowcowiaczka, czy wybudowanie pierwszej w Polsce wieży dla nietoperzy. Jest również autorem pierwszego w kraju projektu dot. badania bioróżnorodności w dużych miastach składającego się z 14 części o nazwie Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Uczestniczy w projekcie badawczym prowadzonym przez naukowców Uniwersytetu w Białymstoku dotyczącym „Wpływu białostockich łąk kwietnych na bioróżnorodność owadów”.

Maciej Podyma


Fundacja Łąka


Ukończył Biologię w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W 2014 r. wraz z bratem założył Fundację Łąka. Bezpośrednim impulsem do jej uruchomienia była decyzja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nieuwzględniająca ochrony różnorodności biologicznej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.


Maciej Podyma jest aktywnym członkiem organizacji innowatorów społecznych Ashoka Polska i „zawodowym changemakerem”. Inicjuje i współtworzy inicjatywy miejskie oraz z zakresu ochrony środowiska. Prowadzi networking, stanowiąc ważne ogniwo w sieci kontaktów między NGO i przedsiębiorstwami społecznymi. Edukuje i prowadzi działania rzecznicze. Za jego sprawą Fundacja Łąka była wielokrotnie nagradzana za innowacje społeczne, biznesowe, środowiskowe i naukowe, między innymi za przełomowe badania nad łąkową mieszanką antysmogową.

Kontakt

Małgorzata Łukaszewicz

redaktor prowadząca miesięcznik "Zieleń Miejska"

T. +48 728 971 345

m.lukaszewicz@abrys.pl

Promocja

Dorota Szypulska


T. +48 784 001 819

d.szypulska@abrys.pl

Agnieszka Orlikowska


T. +48 539 549 447

a.orlikowska@abrys.pl

Partnerzy medialni

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807